A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) – Balassi Ösztöndíjprogramok keretében meghirdetett magyarországi érettségi-felvételi előkészítő képzése

A 2023/2024-es tanévtől jelentős változás lépett életbe a magyarországi érettségi vizsgák, valamint az egyetemi felvételi eljárás tekintetében. A 2024-ben induló felsőoktatási képzésekre jelentkezők több új pontszámítási szabályra készülhetnek, amelyek a korábbiakhoz képest jóval összetettebb felkészültséget vár a felvételi előtt álló középiskolásoktól. A változásokkal az egyetemek és főiskolák nagyobb szabadságot kapnak a felvételi követelmények meghatározásában. A pontszámítás alap- és osztatlan képzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén továbbra is 500 pontos rendszerben történik. A pontszám összeállhat a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összegéből, hozzáadva az ún. intézményi pontokat, vagy az érettségi pontok kétszereséből, hozzáadva az intézményi pontokat. A jelentkező pontszámát továbbra is a számára legkedvezőbb módon számítják ki. Az emelt szintű érettségi vizsgát az intézmények egyes szakjaikon előírhatják, de nem lesz egységesen kötelező eleme a felsőoktatásba való bejutásnak. 2024-től változnak az érettségi vizsgakövetelmények is Magyarországon, tehát a következő felvételi eljárás során már minden diáknak az új érettségi vizsgakövetelmények szerint kell vizsgát tenniük, az új (2024-től érvényes) Nemzeti alaptantervben rögzítettek szerint.

Az egyetemek, főiskolák szakonként dönthetnek az érettségi pont számításához szükséges két érettségi tárgyról és ezek szintjéről. Vagyis követelményként továbbra is előírhatnak emelt szintű érettségi vizsgát. Az érettségi pontok száma emelt szintű érettségi vizsga esetén egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel (tehát 100%-os érettségi = 100 érettségi pont). Középszinten tett érettségi vizsga százalékos eredményét egy külön táblázat szerint kell majd megállapítani, amelyben 2/3 lesz a váltószám (így pl. 100%-os érettségi = 67 érettségi pont). Tehát az emelt szintű érettség vizsga előnyt jelenthet az érettségi pontok számításánál is (amihez még jöhet további többletpont, ha az adott egyetem, főiskola az intézményi pontoknál ezt a teljesítményt külön elismeri). A felsőoktatási intézmények határozhatják meg az egyes szakjaikon érvényes minimumponthatárt, amely alatt nem lehet felvenni a jelentkezőket, de dönthetnek úgy is, hogy bejutási küszöb nélkül hirdetik meg egyes szakjaikat.

A KKM Balassi Ösztöndíjprogramok keretén belül zajló érettségi-felvételi előkészítő képzés a változásokat követve készíti fel azokat a magyarországi felsőoktatási intézményekbe jelentkező diákokat, akik pontosan még nem döntötték el, hogy milyen szakirányon szeretnének továbbtanulni, vagy azokat, akiknek segítségre van szükségük a megváltozott felvételi követelmények sikeres teljesítéséhez.

Kedves Végzős Középiskolások, Kedves Leendő Egyetemisták!

Ha még nem sikerült eldöntened, hogy milyen szakirányon szeretnél továbbtanulni, vagy nem érzed elegendőnek a meglévő tudásod, jelentkezz a KKM-Balassi érettségi-felvételi előkészítő kurzusaira, hogy egy színvonalas képzés keretein belül, magas heti óraszámban készülhess fel a 2024. évi tavaszi emelt vagy középszintű érettségi vizsgákra!

Az előkészítő képzés célja a szükséges szaktárgyi ismeretek elsajátítása mellett a 2024. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban meghatározott, az adott alap- vagy osztatlan képzési szakhoz szükséges 2 felvételi/érettségi tantárgyból emelt vagy középszinten történő magyarországi érettségi vizsga sikeres letétele.

Miért érdemes ide jelentkezni?

 • a választott szakhoz szükséges két tantárgyat tanulhatod;
 • nagy tapasztalattal rendelkező oktatók tanítanak, akik maguk is érettségiztető tanárok;
 • az egész tanév során mentorprogramban vehetsz részt, ahol segítünk a pályaválasztásban, az érettségire történő jelentkezésben, és az elektronikus felvételi jelentkezés beküldésében, ezzel támogatást, tanácsadást kaphatsz a szakválasztásban, a felvételi stratégia kidolgozásában;
 • ösztöndíjat, ingyenes kollégiumi elhelyezést (szálláshelyet) és diákigazolványt kaphatsz;
 • részt vehetsz a tanórán kívüli szakmai programokon, kirándulásokon, rendezvényeken;
 • minden oktatási segédanyagot (tankönyvet, jegyzetet, feladatgyűjteményt) megkapsz, amelyek a megváltozott magyarországi érettségi vizsgakövetelmények szerint készültek.

Milyen tantárgyak közül választhatsz?

 • Angol nyelv (heti 14 tanóra);
 • Biológia (heti 14 tanóra);
 • Fizika (heti 14 tanóra);
 • Földrajz (heti 12 tanóra);
 • Informatika – Digitális kultúra (heti 12 tanóra);
 • Kémia (heti 14 tanóra);
 • Magyar nyelv és irodalom (heti 20 tanóra);
 • Matematika (heti 16 tanóra);
 • Történelem (heti 16 tanóra).

Heti óraszám: 12–20 tanóra/tantárgy.

Mindegy, milyen tantárgyat választasz?

Nem! Az előkészítő képzésben részt vevő hallgatók a KKM-Balassi előkészítőjén 2 felvételi/érettségi tárgyból, valamint a magyar nyelvismeret szintjétől függően magyar nyelvből is folytatnak órarend szerinti tanulmányokat. Ezért mindenképp azt a 2 tárgyat érdemes választani, amiből felvételizel és érettségi vizsgát szeretnél tenni (emelt vagy középszinten).

Meddig tart a képzés?

A képzés 10 hónapig tart (szeptember elejétől június végéig).

Képzési díjak

Ha nem sikerülne az ösztöndíjpályázatod, lehetőséged van önköltséges formában részt venni a képzésen, melynek díjairól Puskás Cecília ad tájékoztatást (e-mail: ).

Ösztöndíjprogramban való részétel

Lehetőséged van ösztöndíjasként részt venni a KKM-Balassi emelt szintű érettségire felkészítő képzésein. Ehhez pályázatot kell benyújtanod. Az egyes régiókhoz tartozó pályázatok az alábbi linkeken érhetők el:

Csángóföld:

https://balassieducation.hu/hu/osztondijpalyazatok/erettsegi-felveteli-elokeszito-osztondijpalyazata-2023-2024-csango/

Diaszpóra:

https://balassieducation.hu/hu/osztondijpalyazatok/erettsegi-felveteli-elokeszito-osztondijpalyazata-2023-2024-diaszpora/

Felvidék:

https://balassieducation.hu/hu/osztondijpalyazatok/erettsegi-felveteli-elokeszito-osztondijpalyazata-2023-2024-felvidek/

Horvátország:

https://balassieducation.hu/hu/osztondijpalyazatok/erettsegi-felveteli-elokeszito-osztondijpalyazata-2023-2024-horvatorszag/

Kárpátalja:

https://balassieducation.hu/hu/osztondijpalyazatok/erettsegi-felveteli-elokeszito-osztondijpalyazata-2023-2024-karpatalja/

Muravidék:

https://balassieducation.hu/hu/osztondijpalyazatok/erettsegi-felveteli-elokeszito-osztondijpalyazata-2023-2024-muravidek/

Vajdaság:

https://balassieducation.hu/hu/osztondijpalyazatok/erettsegi-felveteli-elokeszito-osztondijpalyazata-2023-2024-vajdasag/

Amennyiben pályázatod pozitív elbírálásban részesül, ingyen vehetsz részt a képzésen, továbbá ingyen kollégiumi férőhelyet biztosítanak, valamint havi 45 000 forint ösztöndíjra számíthatsz.

Milyen mellékleteket szükséges csatolnod a pályázathoz?

 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap;
 • az útlevél és az állandó lakóhelyet igazoló okmány egyszerű másolata;
 • a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata;
 • a szülőföldi érettségi bizonyítvány és mellékletének egyszerű másolata;
 • amennyiben van, a Magyarországon letett középszintű és/vagy emelt szintű érettségi oklevelének, bizonyítványának egyszerű másolata;
 • a magyar nemzetiség igazolása (bármely dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható);
 • ha van: az eddig megkapott védőoltásokat igazoló dokumentum, oltási kiskönyv másolata.

Hogyan tudsz jelentkezni?

A pályázatról és a jelentkezés feltételeiről információt Puskás Cecília oktatásszervezési előadó ad. Elérhetőségek: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57, III. épület 101-es iroda; Tel.: +36 1-800-9483; e-mail: 

A pályázati döntés:

A pályázatokat a külhoni, magyar oktatással és ösztöndíjazással foglalkozó regionális szakmai szervezetek képviselőiből és Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának delegáltjából álló Tanácsadó Testület javaslata alapján, a Bíráló Bizottság bírálja el és tesz javaslatot az ösztöndíjasok személyére a külgazdasági és külügyminiszternek.

A döntési folyamat menete:

2023. augusztus 8-ig: a Felvételi Bizottság értesítést küld a felvételi eredményéről a pályázó által megadott e-mail címre.

2023. augusztus 9-én ülést tart a Tanácsadó Testület és javaslatot tesz az ösztöndíjazandó pályázók körére.

2023. augusztus 10. déli 12.00 óráig: a felvételin megfelelt pályázóknak a megadott formanyomtatványon nyilatkozniuk kell, hogy fenntartják-e pályázati szándékukat.

2023. augusztus 11.: a Bíráló Bizottság ülést tart, melyen a felvételi eredmények, továbbá a Tanácsadó Testület előzetes javaslata alapján javaslatot tesz az ösztöndíjasok személyére a külgazdasági és külügyminiszter számára.

2023. augusztus 31-ig: a KKM értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről elektronikus úton.

Várunk szeretettel az egyéves intenzív érettségi-felvételi előkészítő képzésünkön!

Legyél TE is Balassis!