A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet a 2022 nyarán megrendezésre kerülő Balassi Nyári Egyetemen való részvételre. A négyhetes képzés célja, hogy a résztvevők fejleszthessék magyarnyelv-tudásukat és elmélyíthessék, megerősíthessék Magyarországgal kapcsolatos ismereteiket.

A Balassi Nyári Egyetem a magyar nyelv intenzív tanulása mellett a magyar irodalmat, történelmet, földrajzot, néprajzot, színháztörténetet, művelődéstörténetet bemutató előadásokat kínál a résztvevők számára. A 80 magyar nyelvórán kívül hungarológiai jellegű programokon, előadáson, terepmunkán vesznek részt az ösztöndíjat elnyert hallgatók 40 órában. A tantermen kívüli programok során kiránduláson, múzeumlátogatáson szerezhetnek saját tapasztalatokat, élményeket Magyarország kultúrájával kapcsolatban.

A rendezvényre idén 2022. július 18. és 2022. augusztus 12. között kerül sor.

Pályázatot nyújthatnak be a 18. életévét betöltött, magyar származású, a Kárpát-medencén kívüli diaszpórában élő, külföldi állampolgárságú személyek, valamint a 18. életévét betöltött, nem magyar származású, külföldi állampolgárságú személyek. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az aktív közösségi munka, valamint a magyar kultúrával kapcsolatos tevékenység.

A pályázat elektronikus beküldési határideje: 2022. április 1., 24.00 (UTC+1)

A pályázati felhívás itt található: https://balassieducation.hu/hu/osztondijpalyazatok/balassi-nyari-egyetem-osztondijpalyazata-2022/