GYIK
Magyar nyelv és magyarságismeret

Mi a záródolgozat és mit jelent a záróvizsga?

A záródolgozat egy kb. 18-25 oldalas összefüggő szöveg, melyben a diák egy kisebb témát fejt ki a magyar kultúra valamely területéről. A diák a záróvizsgán védi meg a záródolgozatát egy vizsgabizottság előtt.

Ez hasznos volt?