GYIK
Magyar nyelv és magyarságismeret

Kinek, mikor és hogyan kell írnia záródolgozatot?

Záródolgozatot a B típusú képzésben résztvevő diákok írnak. A záródolgozatot a diák önállóan készíti el, munkáját a témában jártas témavezető tanár segíti.

Ez hasznos volt?