GYIK
Magyar nyelv és magyarságismeret

Mit fogok tanulni?

A diákok intenzív magyar nyelvi oktatásban és magyarságismereti tárgyú órákon vesznek részt a nyelvtudásuknak megfelelő csoportban. Nyelvtudás szerint a diákok „A” (kezdő, újrakezdő) és „B” (középhaladó, haladó) csoportokban tanulnak. A magyarságismereti tárgyú órákon a magyar kultúrával és az országgal kapcsolatos átfogó alapismereteket (magyar irodalom, történelem, néprajz, művészettörténet, földrajz, kulturális ismeretek, társadalomismeret stb.) tanulnak.

Vannak-e vizsgák a tanév során, ha igen, mikor?

A normál tanév két félévből áll. A vizsgák az első félév végén (januárban) és a második félév végén (júniusban) vannak magyar nyelvből és az előadás formájú magyarságismereti tárgyak anyagából.

A keresztféléves tanév szintén két félévből áll. A vizsgák az első félév végén (júniusban) és a második félév végén (decemberben) vannak magyar nyelvből és az előadás formájú magyarságismereti órák anyagából.

A magyarságismereti, szeminárium jellegű órákon a félév közben történik a számonkérés. Az órákra rendszeresen kell készülni, és fontos az aktív részvétel.

Ez hasznos volt?