A képzés neve Érettségi-felvételi előkészítő
külhoni, magyar anyanyelvű hallgatók számára
Magyar nyelvi és magyarságismereti képzés Magyar nyelvi és hungarológiai
egyetemi részképzés
Műfordító
képzés
Balassi Nyári Egyetem
Ösztöndíjas keretszám90 fő 25/20 fő60 fő10 fő60 fő
Az ösztöndíj tartalma45.000 Ft/hó, kollégiumi elhelyezés, ingyenes oktatás és tananyagok45.000 Ft/hó, kollégiumi elhelyezés, ingyenes oktatás és tananyagok45.000 Ft/hó, kollégiumi elhelyezés, ingyenes oktatás és tananyagok45.000 Ft/hó, kollégiumi elhelyezés, ingyenes oktatás és tananyagokkollégiumi elhelyezés, ingyenes oktatás és ellátás
Az ösztöndíj időtartama10 hónap
(szeptember-június)
normál tanév: 10 hónap (szeptember-június) / keresztfélév: 9 hónap (február-december)10 hónap
(szeptember-június)
10 hónap
(szeptember-június)
4 hét
(nyáron)
CélközönségA Kárpát-medencében és az EU országaiban élő külhoni magyarok, akik a magyarországi felsőoktatásban szeretnének továbbtanulni.A diaszpóra magyar származású fiataljai, normál tanévben elsősorban az északi, keresztféléves képzésben a déli félteke országaiból.Külföldi egyetemek hungarológiát tanuló hallgatói, a magyar kultúra iránt érdeklődő diplomások.Külföldi, a műfordítás és a magyar irodalom iránt érdeklődő diplomás bölcsészek.A magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődő külföldiek.
A képzés tartalmaKét választott érettségi tantárgyból intenzív felkészítés a magyarországi emelt szintű érettségire.A magyar identitás erősítése céljából magyar nyelvórák és magyarságismereti órák.A Pécsi Tudományegyetem (PTE) által kreditált magyar nyelvi és hungarológiai órák.Magyar nyelvórák és
irodalmi, fordítói kurzusok.
Magyar nyelvórák,
angol nyelvű hungarológiai előadások, programok és kirándulások.

Jelentkezés

Mellékletek