A műfordító képzés célja, hogy bevezetést nyújtson a műfordítás elméletébe és gyakorlatába, valamint elmélyítse a résztvevők magyar nyelvi és irodalmi ismereteit, miközben átfogó ismereteket nyújt a mai magyar irodalmi élet intézményrendszereiről és fontosabb jelenségeiről. A program azok felkészültségét és készségeit kívánja fejleszteni, akik a jövőben magyar szépirodalom fordításával, a magyar kultúra külföldi megismertetésével kívánnak foglalkozni.

Az ösztöndíjas képzésen nem magyar anyanyelvű külföldi állampolgárok vehetnek részt, akik felsőfokú diplomával rendelkeznek (vagy közvetlenül diplomaszerzés előtt állnak) és még nem töltötték be a 36. életévüket. A képzés jó magyar nyelvtudást és alapos magyar irodalomtörténeti ismereteket feltételez.

A képzés időtartama

A résztvevők a tíz hónap alatt műfordításokat készítenek. A fordítási munkát anyanyelvi szakmai lektor (műfordító konzulens) segíti. A konzulens a képzés teljes ideje alatt szakmai szempontból ellenőrzi a hallgató munkáját: a fordításokat 2–3 hetente áttekinti, javításokat javasol, támogatja a hallgató szakmai fejlődését.

A hallgatók szemináriumi munka keretében ismerkednek meg a fordítás gyakorlati oldalával, a kortárs magyar irodalommal, irodalomkritikával és színházi élettel. Emellett tanévenként több felolvasóesten és műhelybeszélgetésen találkoznak egy-egy kortárs magyar íróval, költővel, műfordítóval.

A program lebonyolításában a Külgazdasági és Külügyminisztérium együttműködik a Balatonfüredi Fordítóházzal, ahol a hallgatók tanév közben is eltölthetnek több napot, egy-egy kiválasztott mű fordításán dolgozva.

Követelmények és a képzés lezárása

A hallgatók előmenetelének szóbeli és írásbeli ellenőrzése folyamatos. Emellett a hallgatók önálló munkát igénylő írásbeli és/vagy szóbeli prezentációkat is készítenek.

A műfordító-jelölt a képzést egy műfordítói mestermunka elkészítésével zárja le. A mestermunka elkészítésével a hallgató számot ad arról, hogy képes magyar nyelvű szépirodalmi művek értelmezésére, stiláris jegyeinek felismerésére, valamint képes a mű tartalmi-esztétikai komplexitását az anyanyelvén hitelesen tolmácsolni. A munkafolyamatot a műfordító konzulens segíti.

Információ