Bemutatkozás

2022. szeptember 5-én elkezdődött a tíz hónapig tartó műfordítóképzés a Balassi ösztöndíjprogram keretén belül. A tíz hallgató nyolc nyelvre – belarusz, holland, kínai, lengyel, német, szerb, orosz, török – fordít, kiválóan beszél magyarul és jártasak hazájuk irodalmában éppúgy, mint a magyaréban. Az intenzív képzés során megismerkednek a korábbi és a kortárs magyar prózával, a modern magyar költészettel és annak fordításával, szemináriumi keretek között a kortárs magyar drámával foglalkoznak és színházi előadásokra járnak, stilisztika órán tovább csiszolják magyar nyelvhasználati készségeiket és átfogó képet kapnak a 19-20. századi magyar irodalom jeles szerzőinek életművéről. Heti két alkalommal pedig a műfordítás szemináriumokon XX. századi klasszikus és kortárs szerzők fordítása révén elsajátítják a műfordítás modern módszereit. Fordításaikat anyanyelvi konzulens (tapasztalt műfordító vagy egyetemi oktató) nézi át, így maguk ellenőrizhetik fejlődésüket.

Műfordítói mestermunkájuk tárgyát maguk választják ki és a balatonfüredi Magyar Fordítóházban kezdik el fordítani. A képzés során nem csak a főváros kulturális életébe nyernek betekintést, hanem félévenként két magyar írót vagy műfordítót hívhatnak meg beszélgetésre.

Az alábbiakban a hallgatók mutatkoznak be, és beszélnek eddigi tapasztalataikról.

Toldi Eszter

A nevem Toldi Eszter. Magyarországon születtem, de Németországban nőttem fel, így kiskoromtól fogva mindkét nyelvet, a magyart és a németet is beszélem. A heidelbergi egyetemen végeztem történelem/művészettörténet és biológia szakokon. Már a gimnázium alatt elkezdett érdekelni a műfordítás, először versfordításokkal kísérleteztem, mivel nem tetszett sok József Attila- és Weöres Sándor-vers meglévő német fordítása, később novellákat is fordítottam. A műfordító képzés alatt betekintést nyerhetünk a kortárs magyar irodalom világába: kortárs lírai, prózai és drámai műveket olvasunk, fordításokat készítünk és megvitatjuk őket, írókkal beszélgetünk, részt veszünk budapesti irodalmi programokon, fesztiválokon. Különösen jó élményt jelentett számomra a műfordítótábor, ahol egy hétig intenzív fordító órák, irodalmi előadások és beszélgetések zajlottak írókkal, kritikusokkal és szerkesztőkkel, és kapcsolatba kerülhettünk más fordítókkal is. A sok közös munka és élmény által a csoport is összekovácsolódott, nagyon jól megértjük egymást és sokat tanulunk egymástól.

Margozata Fedorowicz

Lengyelországból származom, de több éve Budapesten lakom. A Varsói Egyetemen és az ELTE-n ukrán szakot végeztem, ami megerősítette bennem a vonzalmat az irodalom iránt. Amikor Magyarországra költöztem, igyekeztem nem csak a nyelvet megtanulni, hanem belemerülni a budapesti kulturális életbe is. A műfordító képzés tökéletes lehetőséget adott arra, hogy jobban megismerjem a kortárs magyar írókat, kiadókat és a mai könyvpiac működését. Folyamatosan tanulok a tanároktól, akik lelkesen és türelmesen bevezetnek minket a magyar próza, dráma és líra világába és más diákoktól is, amikor beszélgetünk különböző fordítási kihívásokról. A konzulensem pedig felbecsülhetetlen segítséget nyújt, amikor olyan szöveggel állok szemben, ami “fordíthatatlannak” tűnik. Végül, de nem utolsósorban a műfordító képzés barátságos hangulata pozitív élményeket kölcsönöz.

Shulhina Nadzeya

Nadja vagyok és Belaruszból származok. Mindig is érdekeltek az idegen nyelvek, közeli és távoli népek kultúrája, irodalma, történelme. Magyarországi barátaimtól hallottam arról a lehetőségről, hogy létezik egy ilyen képzés, ahol a külföldi nem magyar anyanyelvű részvevőket megtanítják a műfordítás alapjaira. Sokat segített számomra a program koordinátora Tűnde, amiért nagyon hálás vagyok Neki. A tanáraink mindent megtesznek azért, hogy nem csak megtanítsák, de meg is szeretessék velünk ezt a szakmát. A belarusz nyelvű irodalomkedvelő közönség számára ismeretlen nem csak a kortárs, de még a klasszikus magyar irodalom is. Sajnos fordítva is így van ez. Erőmhöz mérten szeretnék mindent megenni azért, hogy ez a két közeli, mégis távoli nép egymást az irodalmon keresztül jobban megismerhesse. Ez a tanfolyam kitűnő lehetőséget nyújt számomra elképzeléseim megvalósításához.

Marian van der Puijn

Szia, Marian vagyok. Hollandiából származom. Bár egy facipőműhelyben nőttem fel, én magam soha nem hordtam facipőt. Ne higgye el, amit a turisztikai útikönyvekben írnak! Megfogadtam a saját tanácsomat, amikor három éve Budapestre jöttem az Erasmus-programmal. Akkoriban Utrechtben történelem szakra jártam, és ott lenyűgözött  a közép-európai történelem. És mégsem az Országház, a romkocsmák vagy a Lánchíd ragadtak meg bennem, hanem meglepetésemre maga a magyar nyelv. Első hallásra zárkózottnak tűnt, és ettől még rejtélyesebb az egész. Elhatároztam, hogy magyarul fogok tanulni. Sajnos Hollandiában nem volt lehetőségem, mivel a magyar tanszék már régóta megszűnt. Az egyik tanárom ajánlotta a Balassi programot nekem, pályáztam rá, és a többi már csak történelem.

Jól érzem magam a műfordítás képzésen. Vannak közvetlen és szenvedélyes tanárok, akiknek a lelkesedése átragad rám. Rengeteg szórakoztató tanórán kívüli programot szerveznek, mint például színházi előadásokat, fordítótábort, túrázást, gombászást és közös könyvfesztiválra járást. A magyar irodalmon keresztül egyre jobban megértem a társadalmat, és fordítva, egy végtelen spirálban.

Tatjana Overchuk

Tatjána vagyok, több mint egy éve jöttem Budapestre, hogy megtanuljak magyarul és megismerjem a magyar kultúrát.

A hungarológiai képzés keretén belül részt vettem Rácz Péter műfordítási gyakorlatán, ahol megismerkedtem a kortárs magyar irodalommal, és újra foglalkozhattam fordításokkal (Oroszországban a Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem Filológia Karon Bizánci és újgörög hallgató voltam és volt már tapasztalatom fordítóként).

Itt tudtam meg, hogy a Balassi Intézet műfordítói kurzust is indít. Ezt egy aktív felkészülés követte, orosz és magyar nyelven. Elkészítettem az önéletrajzom, felvételi szövegeket fordítottam, majd ezt követően felvételt nyertem a képzésre. Ennek rendkívül örülök! A magyar irodalom minden aspektusának elmélyült tanulmányozása mellett rendszeresen részt veszünk különféle rendezvényeken, fordítótáborba járunk, kortárs írókkal, fordítókkal, kiadókkal beszélgetünk, kirándulunk. Mindez hihetetlen ihletet ad, ami segít könnyedén megbirkózni a nagy mennyiségű munkával.

A tanfolyam külön pozitívuma az egyéni konzulens jelenléte a saját országomból. Ő nem csak kijavítja a hibákat. Ő egy szakember, aki segít megérteni a saját országom fordítás sajátosságait, a kiadók elvárásait és biztosítja a képességek fejlesztésének lehetőségét egy szakmai közösségében.

Anzselika Vakulenko

Anzselika vagyok és az orosz nyelvet képviselem ebben az évben a csoporton belül, annak köszönhetően, hogy a múlt évben volt lehetőségem megismerkedni a magyar kultúrával Hungarológia képzésen. Különböző órákon. 2021 szeptembere óta veszek részt műfordító órán Rácz Péter vezetésével, és elkezdett érdekelni ez a szakirány, melynek következtében sikerült ösztöndíjat kapni a Balassi intézet műfordító képzésére.

A műfordító képzés kinyitotta nekem az ajtót az aktuális irodalom irányába Magyarországon.

Van lehetőségem sokat fordítani, elemezni és értelmezni szövegek különböző irodalmi ágokból – líra, próza, dráma. Azonkívül, részt venni műfordítási táborokban, találkozni írókkal és műfordítókal, vagyis közelebb lenni a mai magyar irodalomhoz.

Természetesen a nyelvtudás fontos a programon való tanuláshoz, például a magyar irodalom olvasásához, gondolatok kifejezéséhez. A tanfolyamon azonban folyamatosan lehetőség nyílik a magyar nyelv tantermi fejlesztésére. A program környezete – tanárok, osztálytársak, anyanyelvű konzulensek – igazi kollégák, akikkel szakmai témákban kommunikálhatunk, baráti viszonyban kérhetünk tanácsot, segítséget.

Marija Nikolic

A nevem Marija, Szerbiából jöttem, a belgrádi filológiai egyetemen végeztem a magyar szakon. Mindenkinek, aki szeretné tudását bővíteni és tapasztalatot szerezni az irodalom és a fordítás területén, jó szívvel tudom ajánlani, hogy jelentkezzen erre a programra. Egy barátságos légkör, amely a tanárokkal való első érintkezéstől érezhető. Ez kezdettől fogva nagyon pozitív benyomást tett rám, és ez volt az első utalás arra, hogy jól választottam, amikor erre a programra pályáztam. A második, nagyon pozitív meglepetést az előadások. A tanárok nagyon szívesen beszélgetnek, vitatkoznak, mindig segítőkészek, és nincs az az érzése, hogy valami “rosszat” mondana. Maguk az előadások a hallgatók és oktatók interakcióján alapulnak, és nincsenek unalmas monológusok. A program során magyar kortars irodalmával lehet megismerkedni, lirával,drámával, valamint fordítási elméletekkel és irodalom történetével. Mindez segítségével léphetünk be a magyar irodalom világába, és rengeteg olvasás, elemzés és fordítás révén ismerhetjük meg. Ha szeretnél tökeletésíteni és bővíteni a már szerzett magyar nyelv és irodalom ismereteit, valamint a magyar irodalmat a jövőbeni fordításokon keresztül az saját néphez közelebb vinni, sőt az órakon kívul sok külömböző érdekes és hasznos programban részt venni, ez a képzés bizony a te való!

Lu Jianchen

A nevem Lu Jianchen, és Kínából származom. A magyar nyelvet és kultúrát a Pekingi Nemzetközi Tanulmány(BISU) Egyetemen és Debreceni Egyetemen tanultam. Nagyon érdekel a magyar nyelv és irodalom, ezért jelentkeztem az Irodalmi Fordítóprogramba.

A programban a kurzusok széles skáláját kínálják, beleértve a prózát, drámát, költészetet, fordításelemzést, irodalomtörténetet és egy irodalmi fordítással foglalkozó szemináriumot. A sok olvasásban és aktív vitában való napi elmélyülés nemcsak sok új ismeretet adott, hanem az olvasáson keresztül az életről és a társadalomról való gondolkodásra is ösztönzött minket. Minden héten van néhány nagyszerű alkotás, amelyeket felfedezhetsz és inspirálódhatsz.

A kulturális csereprogram is nagyon izgalmas volt, több, a magyar irodalom iránt érdeklődő emberrel találkoztam, és lehetőségem volt találkozni és eszmecserét folytatni a szerzőkkel. Nagy hatással volt rám az októberi dunabogdányi műfordító tábor, ahol minden nap lehetőségünk volt írókkal találkozni és beszélgetni, és megvitatni az irodalomról alkotott felfogásunkat, ami szélesítette irodalmi látókörömet.

Életünkben a tanulás mellett gyakran szervezünk más tevékenységeket is, például túrázunk, művészeti galériákat látogatunk, irodalmi fesztiválokon veszünk részt, színdarabokat nézünk stb. Mindezek a tevékenységek nagyon érdekesek.

Maja Marzec

Maja vagyok, Lengyelországból jöttem, 4 éve magyarszakos voltam a Varsói egyetemen és ott először kezdtem foglalkozni a műfordítással. Ez viszont nem volt elég számomra. Úgy döntöttem, hogy jelentkezzem a erre a képzésre. Annak ellenére hogy ez csak a második hónapom Budapesten, látom, hogy ez volt a nagyszerű ötlet. Sokat lehet itt tanulni, nem csak fordítani, hanem a magyar irodalomról, művészetről és az egész kultúráról, ami nagyon izgalmas. Az is a nagy előnye a képzésnek, hogy ilyen vegyes-nemzetiségű csoportban való tanulás teljesen más és újszerű gondolkodásra ösztönöz. Amit még fontosnak számítok, több közös programban veszünk részt. Megyünk színházokba, múzeumokba, iródalmi fesztiválokra, konferenciákra, találkozunk magyar szerzőkkel és ilyen módon is tanulunk. Az igaz, hogy sokat kell olvasnunk, de szerintem ha valaki már pályazott a műfordítési képzésre, akkor ez azt jelenti, hogy szeret olvasni, tehát ez sem rossz. Szóval nagyon szoros a program, de minden óra, minden feladat érdekes és még mindig marad egy kicsit szabadidő is.

Eren Denizbilen

A nevem Eren Denizbilen, 27 éves vagyok. Elvégeztem Hungarológiát Ankarai Egyetemen Törökországban. Török nyelvre fordítok. Azért választottam ezt a kurzus mert mindig szerettem olvasni, fordítani szavakon gondolkodni stb. Mindig nagy örömmel foglalkoztam nyelvvel és irodalommal. Törökországban napról napra csökken a magyarról törökre fordított művek, főleg a kortárs művek száma. Ezért gondolom, hogy ez a kurzus felbecsülhetetlen értékű, hiszen átfogó ismereteket nyújt a kortárs magyar irodalomról. Bár a magyarországi élet sok tapasztalatot ad a külföldieknek, de ez a kurzus különleges kurzus, amely 10 hónapig tart mind az irodalmi körökhöz való kapcsolódás szempontjából. Lehetőséget ad arra, hogy beszélgetéseken és kulturális eseményeken keresztül közelebbről megismerjük az “élő” magyar kultúrát, valamint a kortárs magyar irodalommal. Az intézet egyik legnagyobb előnye, hogy sok szerzővel és intézménnyel fűzi szoros kapcsolatait, hiszen ez alatt a 10 hónap alatt számos kiadóval és szerzővel találkozunk. Ebből a szempontból nagymértékben elmélyítettem a magyar irodalom ismereteimet. A fordításhoz vezető úton az egyik legfontosabb lépés, hogy az általunk fordított szövegeket anyanyelvünkön hivatásos műfordítók ellenőrzik. Ezáltal lehetőséget kínál arra, hogy ne csak elméletben, hanem gyakorlatban is megmutassam, amit tanultam. A kurzusra való jelentkezés az egyik legjobb döntés, amit valaha hoztam. Mindenkinek tiszta szívből ajánlom ezt a kurzust, aki érdeklődik a magyar irodalom iránt és műfordító szeretne lenni.