GYIK
Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram – KKM egyetemi előkészítő

Milyen egyetemekre, szakokra tudok jelentkezni az előkészítő után?

A MFA-Balassi magyar nyelvi egyetemi előkészítőjén tanuló Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok a küldő ország és Magyarország közötti megállapodásban szereplő és az egyetemek által felkínált szakokból választhatnak. Ezen kiválasztott szak szerinti folytatnak tanulmányokat az előkészítőn, majd tesznek felvételi vizsgát. A diákok, alapvégzettségüknek megfelelően választhatnak az egyetemi felvételi jelentkezéskor alapképzési szakokat (BA, BSc, osztatlan képzések), ha van már alapdiplomájuk, akkor mesterképzési szakokat is (MA, MSc) és ha van mesterfokú diplomájuk, akkor doktori képzést (Phd) is. További információk a címen kérhetők.

Ez hasznos volt?