GYIK
Műfordító

Milyen mellékleteket kell csatolnom az ösztöndíjpályázathoz?

Kötelező mellékletek: szakmai önéletrajz, publikációs lista vagy mintafordítás, diploma/oklevél másolata, munkaterv, útlevél másolata

Javasolt melléklet: ajánlás

Ez hasznos volt?