GYIK
Érettségi-felvételi előkészítő külhoni magyaroknak

Vannak-e vizsgák a tanév során, ha igen, mikor?

A tanév során három vizsga van: az őszi zárthelyi dolgozat októberben, a decemberi félévi írásbeli és szóbeli vizsga és a tavaszi írásbeli és szóbeli próbaérettségi vizsga. A tanult tantárgyakból a tudás ellenőrzése folyamatos az egész tanévben (a középiskolai tanulmányaikhoz hasonló módon: írásbeli röpdolgozatok, témazáró dolgozatok, szóbeli feleletek, kiselőadások).

Ez hasznos volt?