GYIK
Diaszpóra felsőoktatási ösztöndíjprogram – KKM egyetemi előkészítő

Hogyan zajlik az egyetemi felvételi?

A MFA-Balassi magyar nyelvi egyetemi előkészítőjén tanuló Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram ösztöndíjasai a tanév második felében a Tempus Közalapítvány (TKA) által koordinált jelentkezést nyújtanak be az általuk választott egyetem(ek)re és szak(ok)ra. Az egyetemek felvételi vizsgát tartanak, amelynek formája lehet írásbeli és/vagy szóbeli vizsga. A vizsgákon a magyar nyelvtudás és a szaktárgyi ismeretek, szakmai magyar szókincs felmérésére kerül sor.

Ez hasznos volt?