A magas színvonalú oktatást nyújtó magyarországi egyetemek messze földön híresek. A Külgazdasági és Külügyminisztérium előkészítő programja olyan, a Diaszpórából érkező diákokat fogad a képzésére, akik magyarországi egyetemeken kívánnak továbbtanulni magyar nyelven. A képzésünk, amely régi időkre nyúlik vissza és 1957 óta működik, hatékony felkészítést nyújt ahhoz, hogy diákjaink sikeres egyetemi felvételi vizsgát tegyenek ezekre az egyetemekre.

Az előkészítő programban nem egyszerűen magyar nyelvet oktatunk, hanem ezen túl, a továbbtanuláshoz szükséges szakszókincset és szaktárgyi ismereteket is. Diákjaink azon tantárgyakat, pl. biológia, kémia, matematika vagy történelem tanulják, amelyek szakterminológiájának ismerete nagyon fontos az egyetemi tanulmányokhoz.

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram keretében a KKM egy 10 hónapos magyar nyelvi egyetemi előkészítőt működtet. A program különlegessége, hogy az intenzív nyelvtanítást ötvözi a szakirányú ismeretek és szókincs tanításával. A modern nyelvtanítási módszerek, a saját fejlesztésű tananyagok révén diákjaink hatékonyan készülhetnek fel a továbbtanulásra. A képzés sikeres teljesítése esetén a hallgatók eséllyel pályázhatnak a színvonalas magyarországi egyetemek különböző szakjaira.

A képzés rendszere és módszerei

A diákok szakirányonként kialakított, 7-12 fős csoportjaiban a tanítás általában napi 6-8 órában zajlik.

A 10 hónapos előkészítő képzés 2 részből áll:

1. tanulmányi időszak (szeptembertől decemberig):

A diákok heti 30 órában magyar nyelvet tanulnak. A biztos nyelvtudás érdekében a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvtan, a szókincs, a kiejtés tanítására, illetve ezek használatára a kommunikációban.

A félévet írásbeli és szóbeli vizsga zárja magyar nyelvből.

2. tanulmányi időszak (januártól júniusig):

A diákok csökkentett óraszámban (heti 14 óra) tanulják a magyar nyelvet, továbbá a választott szakiránytól függően, 2-3 szaktárgyat összesen heti 18 órában.

A tanév végén a hallgatók írásbeli és szóbeli vizsgákat tesznek magyar nyelvből és a tanult szaktárgyakból. Intézményünk záróvizsgája nem felvételi vizsga. A hallgatók továbbtanulásáról a döntés az egyetemi felvételi vizsgák alapján történik.

A tanév során biztosítjuk a diákok számára a szakmai konzultáció lehetőségét.

Miért válaszd a KKM előkészítő programját?

  • az első és legnagyobb hagyományú magyar mint idegen nyelvet oktató intézmény
  • 60 éves tapasztalattal kínáljuk hatékony programunkat
  • szuper intenzív nyelvtanítás
  • szakirányú tudás és szókincs
  • különféle kulturális programok és tantermen kívüli tevékenységek
  • évente több mint 500 diák a világ minden részéről képzéseinken

Bővebb információk az ösztöndíjprogramról

Információ a képzésről