A hungarológia képzésen 61, a magyarságismeretin pedig 35 diák kezdte meg a tanévet 2023. szeptember 7-én.

A magyar nyelvi és hungarológiai képzés célja, hogy kiegészítse a külföldi egyetemeken megszerzett magyar nyelvtudást és hungarológiai ismereteket. Az ösztöndíjas képzésre olyanok jelentkezhetnek, akik hungarológiával összefüggő tanulmányokat folytatnak, illetve folytattak, és a jövőben is a magyar nyelv és kultúra megismertetésével kívánnak foglalkozni.

A magyar nyelvi és magyarságismereti képzés célja pedig, hogy segítse a diaszpórában élő magyar származású fiatalok identitásának erősítését, valamint felkészítse őket a szórványmagyarság körében végzendő kultúraszervező munkára. Ezt a célt egyfelől a nyelvtudás fejlesztésével, másfelől a magyar kultúrára és Magyarországra vonatkozó korszerű tudásanyag átadásával kívánja elérni.