GYIK
Magyar nyelv és hungarológia

Kinek, mikor és hogyan kell írnia záródolgozatot?

Záródolgozatot a B és a C típusú képzésben résztvevő hallgatók írnak. A záródolgozatot a hallgató önállóan készíti el, munkáját a témában jártas témavezető tanár segíti.

Ez hasznos volt?