A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázata Műfordítási ismeretek és műfordítási készségek fejlesztése (magyar nyelvről idegen nyelvre) képzésre nem magyar anyanyelvű fiatal fordítók számára a 2024/2025. tanévre

A Balassi Bálint-ösztöndíjprogramról szóló 606/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2022. (IX.6.) KKM utasítás alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a Balassi Bálint-ösztöndíjprogramban Márton Áron ösztöndíjpályázatot hirdet a 2023/2024. tanévre, külföldi, nem magyar anyanyelvű fiatal fordítók számára

Műfordítási ismeretek és műfordítási készségek fejlesztése (magyar nyelvről idegen nyelvre) KÉPZÉSRE.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat lehetőséget biztosít a képzésben ösztöndíjas formában történő részvételre. Az állami ösztöndíj célja, hogy a képzés résztvevői számára bevezetést nyújtson a műfordítás elméletébe és gyakorlatába, elmélyítse a résztvevők magyar nyelvi és irodalmi ismereteit, valamint megismertesse őket a mai magyar irodalmi élet intézményrendszereivel és fontosabb jelenségeivel. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra Budapesten kerül sor, a képzés lebonyolítása a kormányzati képzési és oktatási beszerzésekről szóló 396/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelettel összhangban történik, a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. (a továbbiakban: KKM MDA Kft.) felnőttképzési intézmény közreműködésével.

2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA

A szeptembertől júniusig tartó, két féléves képzés során a résztvevők szemináriumi munka keretében ismerkednek meg a fordítás gyakorlati oldalával, a kortárs magyar irodalommal, irodalomkritikával és színházi élettel, miközben emelt szintű magyar nyelvi oktatásban is részesülnek. Az évközi fordítói munkájukat egy anyanyelvi szakmai lektor (műfordító konzulens) segíti rendszeres személyes konzultáció formájában. Az ösztöndíjasok a képzés végére műfordítási mestermunkát készítenek.

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az ösztöndíjszerződésben és/vagy a képzési szerződésben foglaltak megszegése esetén a képzésre és az elszállásolásra való jogosultság azonnal megszűnik és – az aláírt ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint – az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

3. AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKA ÉS TARTALMA

A képzés időtartama: 10 hónap (2024. szeptember – 2025. június)

A KKM az ösztöndíjasok számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

 • ingyenes képzés
 • 45 000 HUF/hó ösztöndíj (havonta fizetve)
 • térítésmentes szálláshely
 • diákigazolvány (kedvezményekre jogosít)
 • egészségügyi szolgáltatás

A tervezett ösztöndíjas keretszám: 10 fő

4. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázatra a képzés megkezdésekor 18. életévüket betöltött külföldi, nem magyar anyanyelvű, felsőfokú diplomával rendelkező (vagy közvetlenül diplomaszerzés előtt álló), 35 évnél nem idősebb személyek jelentkezhetnek, akik a jövőben a magyar kultúra külföldi megismertetésével kívánnak foglalkozni. A képzés jó magyar nyelvtudást és megbízható magyar irodalomtörténeti ismereteket feltételez.

5. A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE

A pályázat beküldési határideje: 2024. április 16., 24.00 (UTC+1)

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL, ELBÍRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A pályázat menete:

1. A pályázati oldal

A pályázat beadása a https://spjelentkezes.mdakft.hu oldalon keresztül történik. Kérjük, hogy keresse fel az oldalt és az ott levő információk alapján készítse el és adja be a pályázatát!

2. A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások elkészítése, beszerzése

A pályázathoz szükséges mellékletek és igazolások a következők:

 • a pályázó aláírt nyilatkozata: (formátum: .pdf; .jpg) [kötelező melléklet];
 • szakmai önéletrajz, amelyben a pályázó ismerteti egyetemi tanulmányait – hungarológiai és irodalomtudományi tanulmányait részletesen –, eddigi fordítói tapasztalatait, eredményeit (formátum: pdf; .jpg) [kötelező melléklet];
 • publikációs lista a pályázó fordításairól és irodalmi vonatkozású írásairól, vagy mintafordítás legalább 5–10 oldal terjedelemben, tetszés szerinti magyar szépirodalmi szövegről. Kérjük a szöveg eredetijét is mellékelni! (formátum: .pdf) [kötelező melléklet];
 • diploma/oklevél, illetve végzős egyetemi vagy doktori pályázó esetében a leckekönyv (index), bizonyítvány hiteles másolata(formátum: .pdf; jpg) [kötelező melléklet];
 • munkaterv: a pályázó szakmai terve arról, hogy milyen fordítói elképzelései és távlati céljai vannak a műfordítás területén, a magyar kultúra mely területével kíván foglalkozni a későbbiekben (formátum: .pdf) [kötelező melléklet];
 • legalább egy ajánlás: egy neves műfordító, lektor, egyetemi oktató, kulturális szakember véleménye a pályázó eddigi szakmai munkájáról (formátum: .pdf;) [javasolt melléklet];
 • az útlevél másolata (formátum: .pdf; .jpg) [kötelező melléklet]

A pályázatok elbírálása

A pályázatok értékelése a pályázó szakmai önéletrajzának, publikációs listájának, munkatervének, továbbá tanulmányainak és végzettségének, illetve a releváns szakember által adott ajánlásnak a figyelembevételével történik. A pályázatokról szóló döntést megelőzheti egy személyes vagy online interjú a pályázóval.

A pályázatokról szóló döntést a KKM által létrehozott Bíráló Bizottság javaslata alapján, az ösztöndíj működtetéséért felelős külgazdasági és külügyminiszter hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező.

A KKM a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Pályázati eredmények közzététele

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2024. április 30., amelyet követően 3 munkanapon belül a KKM írásban, elektronikus úton értesítést küld a pályázat eredményéről.

Az ösztöndíjat nyert pályázónak ezután szintén írásban, legkésőbb 2024. május 6-ig elektronikus úton nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e az ösztöndíjat.

A pályázó által viselt költségek:

 • az utazás költségei (Magyarországra és Magyarországról történő elutazásra)
 • költőpénz
 • szükség esetén „képzési” típusú vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten

7. AZ ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉNEK ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

 • A pályázó vállalja, hogy a KKM MDA Kft-vel ösztöndíjszerződést és képzési szerződést köt.
 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a KKM, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig – de legfeljebb 2024. szeptember 20. napjáig.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert személyek névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve és állampolgársága az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a KKM honlapján.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy a KKM járványügyi vagy egyéb rendkívüli helyzetre vagy a képzésekre, illetve az abban résztvevőkre vonatkozó jogszabályok változására való tekintettel a képzés előzetesen tervezett kezdési időpontját (2024. szeptember 2.) elhalaszthatja és/vagy a képzésben online oktatási formát alkalmazhat, illetve súlyos helyzetben elállhat a képzés indításától vagy bizonyos résztvevők fogadásától, dönthet a képzés felfüggesztéséről és a felfüggesztés megszüntetése utáni folytatásáról, továbbá határozhat a jelen pályázati felhívásban megállapított képzési időnél rövidebb képzési idő alkalmazásáról. A pályázó tudomásul veszi, hogy a képzéshez kapcsolódó szakmai programok megvalósítása függ a járványügyi vagy egyéb rendkívüli helyzet, illetve a hozzá kapcsolódó szabályok alakulásától. A pályázó vállalja, hogy bármely előbbi körülmény bekövetkezése esetén, e körülményre, változásra alapozva a KKM-el, ill. a KKM MDA Kft.-vel szemben kártérítési igénnyel nem lép fel.
 • A pályázó vállalja, hogy – amennyiben a hatályos magyar jogszabályok, illetve az ösztöndíjprogramra vonatkozó előírások szerint kötelező – a képzésbe történő beiratkozás után részt vesz a KKM, illetve a KKM MDA Kft. által szervezett egészségügyi szűrővizsgálaton. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után, amennyiben a pályázó a szűrővizsgálaton nem vesz részt, illetve az orvos a vizsgálat alapján „egészségügyi szempontból nem javasolt” minősítést ad ki.

8. A PÁLYÁZAT FORRÁSA

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 33. Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok jogcímcsoport 22 932 720 Ft összegben és Magyarország 2025. évi központi költségvetésének Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezete 34 399 080 Ft összegben.

9. TÁJÉKOZTATÁS

Információ: Sasvári Tünde

E-mail: 

Telefon: +36 70 777 8552

Jelentkezés

Jelenleg nincs pályázati időszak!

Mellékletek

Gyakran Ismételt Kérdések

Az összes kérdés itt érhető el:
Műfordító GYIK